Lenkow.cz

Online magazín

Le parkour – cesta k sobě

Nejedná se o sport, ani o bojové umění, ačkoli český i zahraniční mediální prostor nám o parkouru podává různorodé zprávy, často velice zavádějící. Jde spíše o volnočasovou aktivitu, hluboce meditativní, každodenní cvičení těla i mysli. Proč však se tento původní obraz takřka vytratil z našeho povědomí. Některým lidem připadá parkour stále jako velká neznámá, je to nekonkrétní pojem. V horším případě si většina z nás parkour spojí pouze se drezúrou koní.
parkour

Parkour ve své elementární podobě obnáší i „skákání přes překážky“. Ale jedná se spíše o překážky abtraktního druhu. Hlavním mottem, průvodním pro každého začínajícího, které tuto aktivitu charakterizuje, se stalo následující: Parkour je umění pohybu/ umění překonávat překážky/ schopnost dostat se z bodu A do bodu B. Alespoň to byla filozofie jednoho ze zakladatelů francouzského Davida Bellea. V raném stadiu ještě vznikaly zajímavé dokumentární filmy o podstatě cvičení parkouru, dnes už by nám asi nepřipadaly příliš záživné. Sportovní obec si uvykla na sledování svižných a dynamicky sestříhaných snímků, kde se sekáváme jen s výsledky mnohaleté přípravy – duševní i fyzické.

Existuje několik základních technik, které každý člověk dělající parkour musí postupným cvičením dokonale ovládnout, pokud se chce posouvat dál v rozvíjení svých tělesných schopností. Základem je trénink dopadání na špičky, výskoků, vaultů, posílování, ale i zlepšování flexibility, orientace v prostoru, udržení rovnováhy, různá dechová cvičení a tím výčet nekončí.
skok ze schodů
Paralelně k tomu, a to podle mnohých, do hloubky zasvěcených lidí parkour odlišuje a vymezuje vůči běžným sportovním aktivitám – se každý cvičenec musí denně věnovat rozvíjení svých mentálních schopností. Když se řekne přelézt zeď, znamená to přeneseně zároveň umět překonat svůj strach v normálním společenském životě. Například se vypořádat s komunikačními problémy. Tím, že se učíme ovládat své tělo, budujeme své sebevědomí a lépe se ovládáme, nepodléháme tolik svým strachům a negativním emocím – díky tomu fungujeme jako stabilnější jedinec na poli společnosti, jsme více nápomocni a větší oporou, ať už pro sebe samé, náš nejbližší kruh (rodinu, přátele) a i v širším společenském rámci.