Management

Chcete-li se stát schopným podnikatelem, musíte zaměstnávat schopné manažery. Termínem manažer se označuje vedoucí pracovník. Jedná se o náročnou profesi, kterou musí vykonávat člověk určitých schopností a dovedností. Je třeba, aby byl schopný vést lidi a měl přirozenou autoritu. Proto tuto práci nemůže vykonávat každý. Manažer plánuje chod jednotlivců i celých útvarů, řídí výrobu a motivuje k výkonu. Součástí jeho práce je kontrolní činnost, výběr nových pracovníků a zajištění profesního vzdělávání.
 starší učitelka

Rozdělení managementu

  1. Liniový management– neboli také nižší management, jedná se o mistry, vedoucí malých útvarů. Obvykle se etablují z řad běžných pracovníků, ale patří k těm schopnějším a mají kromě toho manažerské schopnosti.
  2. Střední management– vedoucí větších útvarů. Jedná se o lidi s odbornějším vzděláním. Dohlížejí především na práci nižšího managementu.
  3. Vrcholový management(Top management). Jedná se o nejvyšší složku organizační skupiny, kterou tvoří například generální ředitel nebo náměstci. Řídí chod celé organizace.

 muž v obleku u kávy

Dovednosti manažera

Od manažera se samozřejmě očekávají určité vlastnosti navíc jako například autorita, pracovitost, umění jednat s lidmi, ochota vzdělávat se, spolehlivost, dodržování termínu i slibů.
Manažer si musí osvojit znalosti a dovednosti hned v několika oblastech.

  1. Lidské dovednosti– musí umět motivovat lidi, vést je ke spolupráci, řešit konflikty.
  2. Odborné dovednosti– vedoucí pracovník nemusí být nejlepší odborník v celém týmu, ale rozhodně by měl být jeden z nejlepších. Vedoucí bez kvalitních odborných kompetencí sotva dokáže vést provoz.
  3. Strategické dovednosti– vedoucí pracovník musí být trochu vizionář, vidět věci dopředu, umět plánovat. Toto je důležité především pro top management.

 
Samozřejmě je velmi žádoucí zajistit vedoucím pracovníkům kvalitní vzdělávání, na kterém rozhodně není dobré šetřit. Kvalitní manažer Vám to vrátí.