Léky až k vám domů

Distribuce léčiv https://technolife.cz/ je pro mnohé z nás vzdálený pojem nebo si jednoduše pod tímto názvem představíme dovoz léků. Pojďme si přiblížit, co všechno distribuce obnáší.

Všichni dobře známe situaci, kdy my samotní nebo naše rodina potřebuje péči lékaře, protože si to naše “pochroumané” zdraví vyžaduje. Prvotní bývá návštěva pediatra nebo praktika, který vystaví recept. Následuje návštěva lékárny, kde vždy vidíme úhledně vyrovnané léky, sirupy, vitamíny, zkrátka na co si jen člověk vzpomene. Obslouží nás vždy upravený lékárník a my si odnášíme potřebné domů. Napadlo vás ale někdy, co všechno těm úhledným řadám léků předchází? A co vše s léčivy souvisí.

Léky

Distribuce léčiv

Hned na úvod si řekněme, že farmaceutická společnost Technolife je jedním z největších a nejspolehlivějších distributorů léků v České republice.

Distribuce zahrnuje komplexní služby od výroby léků, jejich propagaci až po dodání do lékáren, zdravotních středisek, nemocnic nebo lékařům.

Vždy v té nejvyšší kvalitě, protože zdraví je to nejdůležitější.

Samozřejmostí je také registrace léčiv nebo možnost úhrady přes zdravotní pojištění.

Zákazník se může spolehnout na kvalitní a rychlé služby.

Nabízí se otázka, kdo kontroluje činnost samotných distributorů?

Kontrola úřadů

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv neboli SÚKL je správní úřad České republiky, jehož hlavní funkcí je dohled nad kvalitou a bezpečností vyrobených léků, ale také zdravotnických pomůcek.

Činnost tohoto správního úřadu se řídí několika zákony a spadá přirozeně pod samotné Ministerstvo zdravotnictví.

Jaké jsou další úlohy SÚKL?

– rozhoduje o nejvyšších cenách daných léků a úhradě léků

– registrace léků

– klinické hodnocení léků

– výdeje, prodeje, přípravy léků

– distribuce léčiv

– dozor nad výrobou léků

– dozor nad darováním, skladováním, distribucí lidských tkání, buněk

– dozor nad reklamou

– publikace a jiné

Publikační činnost

SÚKL pravidelně zveřejňuje konkrétní opatření v případech závady kvality a nežádoucích účinků.

Mimo lékařů může každý z nás nahlédnout do informačního portálu, který je určen pro širokou veřejnost.