Jak si zase jednou užít?

Mezi to, co soudný člověk rozhodně nemá v lásce, patří bezpochyby nezdary. Každý z nás se snaží úměrně svým schopnostem a možnostem a je rád, pokud se mu daří, pokud mu jde dílo od ruky a může na ně být patřičně hrdý. Pokud se však záměry naplňovat nedaří, je z toho takový jedinec přinejmenším rozmrzelý. Stejně jako tehdy, kdy se to sice povede, ale přesto to není ono.

pár v trávě
Nehraje přitom zase až tak velkou roli to, co se právě nedaří, v čem končí lidské počínání fiaskem. Může jít o počiny vysloveně světoborné stejně jako o úplné banality, mající v podstatě zanedbatelný význam.
Člověk se zkrátka někdy snaží a navzdory tomu nedosáhne zamýšleného. A pokud se to opakuje vícekrát za sebou, to už by se nejraději zavrtal někam pod peřinu a dělal, že neexistuje. Což ale vesměs nejde, není to řešení. A to ani v případě, kdy je takovým člověkem muž a selhává právě při činnostech odehrávajících se právě pod peřinou.
Není nic neobvyklého u muže, že někdy nemůže. Ale když to přesáhne únosnou mez, přestává to být legrace. Dozajista pro něj samotného, často ale i pro jeho drahou polovičku. Když mu nepomůže okřídlené rčení „když už nemůžu, vzpomenu si na Růžu a zase můžu“, když ho neuchlácholí slova typu „muži nestárnou, ale léta jim také nestojí“, když se před televizní obrazovkou u Kameňáku přestane usmívat u „mám styk, kdykoliv chci – například loni jsem nechtěl ani jednou“, už je to přinejmenším zárodek vážného problému. Protože takový člověk nejednou propadá zoufalství, depresím živeným někdy dobře a jindy zle míněnými vtípky, narážkami a konstatováními.
Jenže co takový muž může, když nemůže?
Co? Budete se divit, ale řešení se nalézt dá. A nemusí jít vůbec o nutnost zajít k doktorovi a s ruměncem na lících po něm žádat předepsání proslulé modré pilulky.
holé nohy
Jak můžete i vy sami zvědět na , již řádově čtyři desítky let zná svět látku zvanou poppers. Látku, jež se dostala do podvědomí širší veřejnosti až v roce 1990 a stala se velice populární zejména jako afrodiziakum. Jedná se sice o jakýsi jed a nebezpečnou chemikálii, jež se oficiálně používá jako čistič hlav rekordérů, kůže a erotických pomůcek a jež vyvolává malátnost, bušení srdce a nepopsatelné erotické vzrušení, ovšem přesto ji dnes mladí lidé používají k uvolnění při různých příležitostech a ve světě se jí prodávají miliony lahviček denně.
A proč byste si něco takového nemohli nechat v diskrétním balíčku doručit i vy, že? Pokud cítíte, že už to prostě není ono. Nikdo během cesty zásilky k vám nic nepozná a vy si to zase jednou můžete pořádně užít.
Jen na jedinou věc pozor! Můžete se přitom rozpálit doběla nebo vzplanout touhou, ale není žádoucí manipulovat s otevřeným ohněm. Protože jde o látku těkavou a hořlavou a mohli byste se tak spálit. V nepřeneseném smyslu slova.