Bezpečnostní plachty jako součást příslušenství k bazénu

Ochranné krycí oplachtování se stalo již běžnou součástí příslušenství k bazénu. Je důležitým ochranným prvkem, jehož primární funkcí je zabránit průniku osob a zvířat do vody. Sekundární funkcí je chránit hladinu před spadem nečistot v době, kdy se vodní nádrž nevyužívá.

klobouk

S jakými vlastnostmi bychom měli počítat

Nízká hmotnost – I přesto, že jde o výrobek bezpečnostní, který bez problémů musí udržet minimálně dvě stojící dospělé osoby, musí jít o nízkohmotnostní výrobek. Není tedy přípustné, abyste zakoupili dva metráky těžký pancíř, s nímž byste pak museli manipulovat pomocí jeřábu.
Schopnost udržet hmotnost předmětu – jak už bylo řečeno, bezpečnostní plachta musí udržet dvě dospělé osoby, brání tedy náhodnému pádu do vody jak dospělým lidem, tak i dětem a domácím mazlíčkům. Měla by také odolat působení kočičích a psích drápků.

Pryžové lano na kotvení plachty– kvalitní pryžový materiál musí podléhat certifikaci, aby se nestalo, že se po dvou sezónách rozpadne. Gumové lano by mělo být součástí výrobku (včetně pořizovací ceny).
Obvodové kroužky– ty musí být ve vzdálenosti 50 cm od sebe. Větší rozestupy způsobují větší průhyb a plachta neplní požadovaný bezpečnostní účel.
Prodyšnost – podstatná vlastnost tohoto výrobku, aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování za deště. V odborných kruzích a dokonce i v technické terminologii v mnoha e-shopech se objevuje výraz „difuzní“, což je v podstatě synonymum českého slova „prodyšnost“.

filtr

Životnost – čím delší, tím vyšší cena a pochopitelně kvalita materiálu. Výrobce musí v technické specifikaci zákazníkovi sdělit, po jak dlouhou dobu je zaručena bezpečnostní funkce výrobku.
Prodloužená záruka– mnozí producenti si mohou dovolit záruku prodloužit až na pět let, což jen prokazuje dobré kvalitativní ukazatele.
Elasticita– použitý materiál musí být dostatečně pružný, aby s ním bylo možno dobře pracovat při instalaci a napínání.
Rolování na naviják– pružnost musí být dostatečná i pro navíjení elektrickým bubnovým navijákem.