Spoludlužník

Asi nikoho nepřekvapí, že například u takové úvěrové smlouvy banka vyžaduje určitou formu ručení. K tomuto účelu nejčastěji slouží nemovitost nebo věci, které bychom mohli nazvat jako movité. Pokud ručíte svým majetkem, pak je více než jasné, jak vše bude probíhat. Půjčka bývá obvykle do výše ručeného závazku, takže pokud nebudete platit tak, jak byste správně měli, daná věc automaticky přejde do vlastnictví toho, kdo danou půjčku poskytuje. Na takové věci je potřeba si dávat opravdu pozor.

prasátko pokladnička

Může se také stát, že se setkáte s ručením osobou. Situace je zde ale úplně jiná.
Jestli je někdo, kdo se může ve smlouvě také objevit, pak je to spoludlužník. Jedná se o osobu, která je ve smlouvě na stejné úrovni jako dlužník. Spoludlužníkem je většinou osoba, která žije s dlužníkem ve stejné domácnosti.
Takovou zajímavostí je, že manželé, kteří nemají společné jmění, jsou spoludlužníky vždy. V některých případech může být spoludlužníkem ale i osoba, která s dlužníkem nemá vůbec žádný příbuzenský vztah.
Tato osoba má k bance stejné povinnosti, jako samotný dlužník. V realitě sice půjčku splácí dlužník, ale zodpovědnost má právě i spoludlužník. Pokud dlužník nebude platit tak, jak správně má, chodí upomínky i spoludlužníkovi. I on může mít poté problémy s exekucí. Spoludlužník hypotekybezregistru.cz má tedy stejná práva, jako dlužník.
Je potřeba si uvědomit, že i spoludlužník je vedený jako ten, kdo splácí daný úvěr. Může mít tedy v budoucnu problém získat svůj vlastní úvěr, pokud bude veden v registru dlužníků.

kufr plný peněz

Splácení by mělo probíhat společně a také nerozdílně. Bance je navíc jedno, od koho dané peníze obdrží. Záleží jen na tom, aby peníze byly v danou dobu na účtu banky. Pokud nastanou nějaké problémy, věřitel má právo zvolit si libovolného spoludlužníka a to v případě, že do spoludlužnického vztahu vstoupili více než dva lidé.
Bohužel půjčku nelze rozdělit dle počtu spoludlužníků. Všichni mají povinnost ji splatit celou.